Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców i turystów odwiedzających Ustkę. Już wkrótce w Ustce powstanie nowoczesny dworzec autobusowy. Z kolei zabytkowy budynek dworca PKP w Ustce zostanie przebudowany i wyremontowany, a tereny wokół dworca PKP zyskają nowe oblicze. Powstaną parkingi dla samochodów i rowerów z wiatami, a także ścieżki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 23 miliony złotych, z czego 17 milionów złotych to środki pochodzące z UE.

Już wkrótce podróżni będą korzystać w Ustce z nowego dworca PKS i PKP. Ustka otrzymała właśnie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 17 590 367,23 zł na realizację projektu pn. “Budowa węzła integracyjnego w Ustce”. Kwota  ta stanowi 85% całkowitych kosztów inwestycji.

W III kwartale 2018 r. rozpoczną się w Ustce prace remontowe i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego. W ramach projektu rozszerzona zostanie działalność dworca PKP Ustka na nieczynne obecnie pomieszczenia, powstanie wypożyczalnia rowerów, przechowalnia bagażu, a także informacja turystyczna. Wydzielone zostaną pomieszczania dworca przeznaczone do obsługi pasażerów (poczekalnia, kasy, informacja turystyczna, toalety dla pasażerów), lokale usługowe oraz część biurowa. Pomieszczenia dworca do obsługi pasażerów pozostaną na obecnym poziomie tj. na poziomie wiaduktu. Dostęp do poszczególnych kondygnacji będzie zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz windy. Budynek dworca PKP Ustka zostanie wyposażony w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Odnowiona zostanie elewacja oraz przeprowadzone będą prace naprawcze dachu z odtworzeniem wieżyczki na dachu głównym – wzorowane na archiwalnych zdjęciach dworca.

Zagospodarowanie terenu wokół dworca autobusowego w Ustce będzie polegało na budowie pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride. Powstaną nowe jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe.

Na terenie węzła komunikacyjnego zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego. System monitoringu obejmie m.in.: wejścia i główne ciągi komunikacyjne budynku, perony dworca autobusowego wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszymi oraz parking autobusów. Cały teren inwestycji został zaprojektowany bez barier architektonicznych. Planowane zakończenie tego etapu robót przewidziano na IV kwartał 2019 r.

W ramach projektu pn. “Budowa węzła integracyjnego w Ustce” wybudowane zostaną również ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe (w okolicy ul. Portowej). Ten zakres robót ma być zrealizowany do końca IV kwartału 2020 r.

Źródło: ustka.pl
[Głosów: 0   Average: 0/5]