Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców i turystów odwiedzających Ustkę. Już wkrótce w Ustce powstanie nowoczesny dworzec autobusowy. Z kolei zabytkowy budynek dworca PKP w Ustce zostanie przebudowany i wyremontowany, a tereny wokół dworca PKP zyskają nowe oblicze. Powstaną parkingi dla samochodów i rowerów z wiatami, a także ścieżki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 23 miliony złotych, z czego 17 milionów złotych to środki pochodzące z UE.

Już wkrótce podróżni będą korzystać w Ustce z nowego dworca PKS i PKP. Ustka otrzymała właśnie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 17 590 367,23 zł na realizację projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego w Ustce”. Kwota  ta stanowi 85% całkowitych kosztów inwestycji.

W III kwartale 2018 r. rozpoczną się w Ustce prace remontowe i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego. W ramach projektu rozszerzona zostanie działalność dworca PKP Ustka na nieczynne obecnie pomieszczenia, powstanie wypożyczalnia rowerów, przechowalnia bagażu, a także informacja turystyczna. Wydzielone zostaną pomieszczania dworca przeznaczone do obsługi pasażerów (poczekalnia, kasy, informacja turystyczna, toalety dla pasażerów), lokale usługowe oraz część biurowa. Pomieszczenia dworca do obsługi pasażerów pozostaną na obecnym poziomie tj. na poziomie wiaduktu. Dostęp do poszczególnych kondygnacji będzie zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz windy. Budynek dworca PKP Ustka zostanie wyposażony w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Odnowiona zostanie elewacja oraz przeprowadzone będą prace naprawcze dachu z odtworzeniem wieżyczki na dachu głównym – wzorowane na archiwalnych zdjęciach dworca.

Zagospodarowanie terenu wokół dworca autobusowego w Ustce będzie polegało na budowie pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride. Powstaną nowe jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe.

Na terenie węzła komunikacyjnego zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego. System monitoringu obejmie m.in.: wejścia i główne ciągi komunikacyjne budynku, perony dworca autobusowego wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszymi oraz parking autobusów. Cały teren inwestycji został zaprojektowany bez barier architektonicznych. Planowane zakończenie tego etapu robót przewidziano na IV kwartał 2019 r.

W ramach projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego w Ustce” wybudowane zostaną również ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe (w okolicy ul. Portowej). Ten zakres robót ma być zrealizowany do końca IV kwartału 2020 r.

Źródło: ustka.pl
Oceń post!
[Ocen: 0 Average: 0]
Witryna używa plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz w Polityce prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności i cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Strony internetowe Paweł Jabłoński zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.). 2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20 10-147 Olsztyn, NIP 7393182414, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator. 3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest: a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych; b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości; c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników, 4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe: a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług; b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika; c) bankom i jednostkom realizującym płatności online.< 5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez Strony internetowe Paweł Jabłoński usług na rzecz Użytkownika.< Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Prawa Użytkownika: a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika, b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie, c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie, d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia, e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie plików Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Strony internetowe Paweł Jabłoński do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych. Serwis używa plików Cookies w celu: 1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; 2. poprawienia szybkości działania strony internetowej; 3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników; 4. zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu 5. wyświetlania treści reklamowych. Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.
Save settings
Cookies settings