Regulamin

 1. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://booking.ustka.pl/ oraz aplikacji mobilnej Ustka Guide jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, NIP 739-318-24-14.
 2. Aby dodać obiekt do serwisu  / aplikacji mobilnej należy wypełnić  i wysłać formularz znajdujący się pod adresem http://booking.ustka.pl/dodaj-obiekt/ lub wysyłać e-mail na adres poczty elektronicznej info@nawitrynie.pl oraz (jeśli wybrano usługę płatną) dokonać płatności za usługę.
 3. Dodanie obiektu do serwisu i aplikacji mobilnej nie jest publikowane automatycznie. Publikacji wizytówki obiektu w serwisie www dokonuje moderator po sprawdzeniu wszelkich danych formalnych, takich jak dokonanie opłaty za dodanie obiektu oraz sprawdzenie poprawności danych. Dodanie obiektu do aplikacji mobilnej może potrwać do kilku dni.
 4. Warunkiem koniecznym publikacji wizytówki obiektu w serwisie www jest dodanie aktualnych zdjęć obiektu.
 5. Dodanie wizytówki obiektu do serwisu i aplikacji mobilnej następuje na okres 1 roku.
 6. Dodanie wizytówki obiektu do serwisu www na okres 1 roku podlega jednorazowej opłacie w wysokości 150 PLN. Wystawiamy faktury zw. z VAT (zwolnienie podmiotowe). W przypadku wizytówek bezpłatnych wydawca nie gwarantuje okresu publikacji wizytówki i zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki przed upływem 1 roku.
 7. Obiekty dodawane będą do serwisu i aplikacji mobilnej według kolejności zgłoszeń. Wcześniej dodany obiekt będzie znajdował się w spisie kategorii wyżej od kolejnych.
 8. Wysyłając formularz dodania obiektu do serwisu i aplikacji mobilnej klient oświadcza, iż jest właścicielem obiektu, którego wpisu dokonuje lub posiada upoważnienie do jego reprezentowania.
 9. Firma Strony internetowe Paweł Jabłoński nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w wizytówkach przez klientów rejestrujących obiekty w serwisie i aplikacji mobilnej.
 10. Firma Strony internetowe Paweł Jabłoński zastrzega prawo do odmowy publikacji wizytówki w serwisie i aplikacji mobilnej w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż treść wizytówki łamie przepisy prawa polskiego, dobre obyczaje lub jest niezgodna z rzeczywistością.
 11. W treści dodawanych wizytówek nie wolno zamieszczać danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
 12. Klient zgłaszający obiekt do serwisu i aplikacji mobilnej ma prawo do zmiany lub usunięcia wizytówki w każdym czasie. Aby dokonać zmian lub usunąć wizytówkę należy wysłać e-mail na adres poczty elektronicznej info(at)nawitrynie.com.
 13. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie.
 14. Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednak odmowa ich podania albo podanie nieprawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego osoby danych osobowych oraz prawo żądania ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 16. Administratorem danych osobowych jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20, 10-147 Olsztyn, NIP: 7393182414.
 17. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnej ma podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 18. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści umieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora.
 19. Użytkownik dokonujący publikacji treści oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie a ich publikacja nie narusza żadnych praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich powstałych w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 20. Zamieszczenie jakichkolwiek treści w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich osobistych do publikowanych przez siebie treści, a publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie. Odwołanie publikacji może nastąpić w wyniku zgłoszenia do Administratora prośby o usunięcie publikacji.
 21. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkowników.
 22. Użytkownik dodający komentarze do materiałów zamieszczonych w Serwisie publikuje swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
 23. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści uznanych powszechnie za niemoralnie, naruszających zasady netykiety oraz stanowiących treści reklamowe.
 24. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści łamiących postanowienia Regulaminu.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Promocja firmy w aplikacji mobilnej

– usługa obecnie niedostępna

 1. Banner reklamowy: istnieje możliwość zamieszczenia klikalnego baneru reklamowego (wys. 20% ekranu, szer. 100%) w aplikacji mobilnej zarówno na stronie (screen) głównej jak i na podstronach aplikacji. Koszt dodania uzależniony jest od miejsca wyświetlania i podlega każdorazowo negocjacjom.
 2. Sponsor konkursu: w okresie lipiec – sierpień w aplikacji przewidziane są konkursy z nagrodami. Każdy sponsor ma prawo do umieszczenia klikalnego banneru (wys. 20%) sponsorowanego przez siebie konkursu na podstronie (screenie) konkursu.  Warunki sponsoringu każdorazowo podlegają negocjacjom. Firmy (osoby) zainteresowane ufundowaniem nagród w konkursach proszone są o kontakt mailowy: info@nawitrynie.pl.

Usługa Noclegi Last Minute – usługa obecnie niedostępna

 1. Wszystkie obiekty dodane do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego, które dokonały opłaty za wyróżnienie wizytówki mają w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. możliwość skorzystania z usługi Noclegi Last Minute.
 2. Usługa polega na publikacji listy wolnych noclegów na najbliższe dni na terenie Ustki i okolic.
 3. Powyższa lista będzie publikowana w serwisie internetowym www.booking.ustka.pl oraz w aplikacji mobilnej na Android Ustka Guide.
 4. Lista noclegów będzie aktualizowana raz na 24h na podstawie mailowych zgłoszeń od właścicieli obiektów.
 5. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: Nazwę obiektu; Adres obiektu; Rodzaj obiektu; Dostępność obiektu; Cenę za noc; Dane kontaktowe (nr tel. lub e-mail) potrzebne do dokonania rezerwacji.

Usługa Menu Dnia – usługa obecnie niedostępna

 1. Wszystkie obiekty gastronomiczne dodane do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego, które dokonały opłaty za wyróżnienie wizytówki mają w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. możliwość skorzystania z usługi Propozycje Menu Dnia.
 2. Usługa polega na publikacji w aplikacji mobilnej Ustka Guide wybranych propozycji z menu obiektów na dany dzień.
 3. Propozycje Menu Dnia będzie układane każdego dnia na podstawie zgłoszeń od właścicieli obiektów gastronomicznych. Wybór dań do Menu Dnia będzie każdorazowo dokonywany w sposób autonomiczny przez redaktora serwisu / aplikacji.
 4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: nazwę obiektu, adres obiektu, nazwę dania (dań), krótki opis dania, gramaturę, cenę.

Ostatnia modyfikacja 29-06-2016

Witryna używa plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz w Polityce prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności i cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Strony internetowe Paweł Jabłoński zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.). 2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20 10-147 Olsztyn, NIP 7393182414, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator. 3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest: a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych; b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości; c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników, 4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe: a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług; b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika; c) bankom i jednostkom realizującym płatności online.< 5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez Strony internetowe Paweł Jabłoński usług na rzecz Użytkownika.< Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Prawa Użytkownika: a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika, b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie, c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie, d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia, e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie plików Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Strony internetowe Paweł Jabłoński do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych. Serwis używa plików Cookies w celu: 1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; 2. poprawienia szybkości działania strony internetowej; 3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników; 4. zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu 5. wyświetlania treści reklamowych. Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.
Save settings
Cookies settings