1. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://booking.ustka.pl/ oraz aplikacji mobilnej Ustka Guide jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, NIP 739-318-24-14.
 2. Aby dodać obiekt do serwisu  / aplikacji mobilnej należy wypełnić  i wysłać formularz znajdujący się pod adresem https://booking.ustka.pl/dodaj-obiekt/ lub wysyłać e-mail na adres poczty elektronicznej info@nawitrynie.pl oraz (jeśli wybrano usługę płatną) dokonać płatności za usługę.
 3. Dodanie obiektu do serwisu i aplikacji mobilnej nie jest publikowane automatycznie. Publikacji wizytówki obiektu w serwisie www dokonuje moderator po sprawdzeniu wszelkich danych formalnych, takich jak dokonanie opłaty za dodanie obiektu oraz sprawdzenie poprawności danych. Dodanie obiektu do aplikacji mobilnej może potrwać do kilku dni.
 4. Warunkiem koniecznym publikacji wizytówki obiektu w serwisie www jest dodanie aktualnych zdjęć obiektu.
 5. Dodanie wizytówki obiektu do serwisu i aplikacji mobilnej następuje na okres 1 roku.
 6. Dodanie wizytówki obiektu do serwisu www na okres 1 roku podlega jednorazowej opłacie w wysokości 150 PLN. Wystawiamy faktury zw. z VAT (zwolnienie podmiotowe). W przypadku wizytówek bezpłatnych wydawca nie gwarantuje okresu publikacji wizytówki i zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki przed upływem 1 roku.
 7. Obiekty dodawane będą do serwisu i aplikacji mobilnej według kolejności zgłoszeń. Wcześniej dodany obiekt będzie znajdował się w spisie kategorii wyżej od kolejnych.
 8. Wysyłając formularz dodania obiektu do serwisu i aplikacji mobilnej klient oświadcza, iż jest właścicielem obiektu, którego wpisu dokonuje lub posiada upoważnienie do jego reprezentowania.
 9. Firma Strony internetowe Paweł Jabłoński nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w wizytówkach przez klientów rejestrujących obiekty w serwisie i aplikacji mobilnej.
 10. Firma Strony internetowe Paweł Jabłoński zastrzega prawo do odmowy publikacji wizytówki w serwisie i aplikacji mobilnej w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż treść wizytówki łamie przepisy prawa polskiego, dobre obyczaje lub jest niezgodna z rzeczywistością.
 11. W treści dodawanych wizytówek nie wolno zamieszczać danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
 12. Klient zgłaszający obiekt do serwisu i aplikacji mobilnej ma prawo do zmiany lub usunięcia wizytówki w każdym czasie. Aby dokonać zmian lub usunąć wizytówkę należy wysłać e-mail na adres poczty elektronicznej info(at)nawitrynie.com.
 13. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie.
 14. Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednak odmowa ich podania albo podanie nieprawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego osoby danych osobowych oraz prawo żądania ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 16. Administratorem danych osobowych jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20, 10-147 Olsztyn, NIP: 7393182414.
 17. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnej ma podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 18. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści umieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora.
 19. Użytkownik dokonujący publikacji treści oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie a ich publikacja nie narusza żadnych praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich powstałych w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 20. Zamieszczenie jakichkolwiek treści w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich osobistych do publikowanych przez siebie treści, a publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie. Odwołanie publikacji może nastąpić w wyniku zgłoszenia do Administratora prośby o usunięcie publikacji.
 21. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkowników.
 22. Użytkownik dodający komentarze do materiałów zamieszczonych w Serwisie publikuje swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
 23. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści uznanych powszechnie za niemoralnie, naruszających zasady netykiety oraz stanowiących treści reklamowe.
 24. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści łamiących postanowienia Regulaminu.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Promocja firmy w aplikacji mobilnej

– usługa obecnie niedostępna

 1. Banner reklamowy: istnieje możliwość zamieszczenia klikalnego baneru reklamowego (wys. 20% ekranu, szer. 100%) w aplikacji mobilnej zarówno na stronie (screen) głównej jak i na podstronach aplikacji. Koszt dodania uzależniony jest od miejsca wyświetlania i podlega każdorazowo negocjacjom.
 2. Sponsor konkursu: w okresie lipiec – sierpień w aplikacji przewidziane są konkursy z nagrodami. Każdy sponsor ma prawo do umieszczenia klikalnego banneru (wys. 20%) sponsorowanego przez siebie konkursu na podstronie (screenie) konkursu.  Warunki sponsoringu każdorazowo podlegają negocjacjom. Firmy (osoby) zainteresowane ufundowaniem nagród w konkursach proszone są o kontakt mailowy: info@nawitrynie.pl.

Usługa Noclegi Last Minute – usługa obecnie niedostępna

 1. Wszystkie obiekty dodane do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego, które dokonały opłaty za wyróżnienie wizytówki mają w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. możliwość skorzystania z usługi Noclegi Last Minute.
 2. Usługa polega na publikacji listy wolnych noclegów na najbliższe dni na terenie Ustki i okolic.
 3. Powyższa lista będzie publikowana w serwisie internetowym www.booking.ustka.pl oraz w aplikacji mobilnej na Android Ustka Guide.
 4. Lista noclegów będzie aktualizowana raz na 24h na podstawie mailowych zgłoszeń od właścicieli obiektów.
 5. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: Nazwę obiektu; Adres obiektu; Rodzaj obiektu; Dostępność obiektu; Cenę za noc; Dane kontaktowe (nr tel. lub e-mail) potrzebne do dokonania rezerwacji.

Usługa Menu Dnia – usługa obecnie niedostępna

 1. Wszystkie obiekty gastronomiczne dodane do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego, które dokonały opłaty za wyróżnienie wizytówki mają w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. możliwość skorzystania z usługi Propozycje Menu Dnia.
 2. Usługa polega na publikacji w aplikacji mobilnej Ustka Guide wybranych propozycji z menu obiektów na dany dzień.
 3. Propozycje Menu Dnia będzie układane każdego dnia na podstawie zgłoszeń od właścicieli obiektów gastronomicznych. Wybór dań do Menu Dnia będzie każdorazowo dokonywany w sposób autonomiczny przez redaktora serwisu / aplikacji.
 4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: nazwę obiektu, adres obiektu, nazwę dania (dań), krótki opis dania, gramaturę, cenę.

Ostatnia modyfikacja 29-06-2016