Ustka otrzyma dofinansowanie z unijnych funduszy w wysokości ponad 3,3 mln zł na kompleksową ochronę i rewaloryzację obszarów cennych przyrodniczo, 154 tys. zł na rewitalizację miasta oraz 829 tys. zł na realizację projektu „Postaw na pracę”. Pieniądze pozwolą na realizację projektów, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Ustki i pobudzenia gospodarczego.

Za pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ustka zrealizuje projekt ochrony i rewaloryzacji obszarów cennych przyrodniczo. W ramach tego projektu powstanie sieć ścieżek pieszo – rowerowych  w Strefie A Uzdrowiska: wzdłuż klifu wraz z połączeniem z drogą – ul. Wczasową, od rozwidlenia ul. Rybackiej w kierunku wsi Przewłoka, na odcinku od rozwidlenia ul. Rybackiej wzdłuż drogi betonowej do skrzyżowania z ul. Wczasową , dojść do plaży zachodniej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wydm. Wskazane tereny, a także lasek przy Trakcie Solidarności, park u zbiegu ulic Wilczej i Kościelniaka i teren przy Stawie Seekenmoor zostaną zagospodarowane. Zagospodarowanie polegać będzie na wykonaniu leśnych ścieżek edukacyjnych, zabezpieczeniu miejsc cennych przyrodniczo, nasadzeniu rodzimą roślinnością, montażu małej architektury i tablic edukacyjno-informacyjnych. Powstanie również aplikacja mobilna o skarbach usteckiej przyrody oraz szlakach pieszych i rowerowych, prowadzących przez obszary cenne przyrodniczo. 

154 tys. zł otrzyma Ustka z zasobów Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na aktualizację Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Ustka. Obszary wskazane do rewitalizacji obejmą jednostki urbanistyczne „E” i „J” o najbardziej niekorzystniej sytuacji względem średniej dla miasta, w których stwierdzono nagromadzenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Jednostka urbanistyczna „E” obejmuje zabudowę wielorodzinną przy ul. Grunwaldzkiej oraz obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednostka urbanistyczna „J” znajduje się między ulicą Darłowską i rzeką Słupią.

Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Postaw na pracę” będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Celem projektu jest zwiększenie w latach 2016-2018 aktywności społecznej i zawodowej osób biernych zawodowo, niepełnosprawnych i zagrożonych ubóstwem, w wieku aktywności zawodowej z terenu Ustki. W ramach projektu „Postaw na pacę” powstanie w Ustce Centrum Integracji Społecznej.

Źródło: ustka.pl

Oceń post!
[Ocen: 0 Average: 0]
Witryna używa plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz w Polityce prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności i cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Strony internetowe Paweł Jabłoński zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.). 2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20 10-147 Olsztyn, NIP 7393182414, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator. 3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest: a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych; b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości; c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników, 4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe: a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług; b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika; c) bankom i jednostkom realizującym płatności online.< 5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez Strony internetowe Paweł Jabłoński usług na rzecz Użytkownika.< Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Prawa Użytkownika: a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika, b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie, c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie, d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia, e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie plików Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Strony internetowe Paweł Jabłoński do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych. Serwis używa plików Cookies w celu: 1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; 2. poprawienia szybkości działania strony internetowej; 3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników; 4. zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu 5. wyświetlania treści reklamowych. Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.
Save settings
Cookies settings